ŠTA SU PARITETI?

PARITETI predstavljaju skup standardnih trgovinskih termina od tri slova koji se najčešće koriste u međunarodnim ugovorima za prodaju robe. Važno je da ste upoznati sa vašim uslovima razmene pre isporuke.

Franko Fabrika (EXW)

Prodavac robu stavlja na raspolaganje u svojim objektima ili na nekom drugom dogovorenom mestu. Ovo pravilo postavlja maksimalnu odgovornost na kupca i minimalnu odgovornost na prodavca. Pravilo Franko fabrika se često koristi prilikom izrade inicijalne ponude za prodaju robe bez ikakvih troškova.

Franko Prevoznik (FCA)

Prodavac isporučuje robu, koja je ocarinjena, na dogovoreno mesto. Roba se može dostaviti prevozniku koga je imenovao kupac, ili drugoj stranki koju je takođe imenovao kupac.

Prevoz Plaćen Do (CPT)

Prodavac plaća prevoz robe do navedenog odredišta. Međutim, smatra se da je roba isporučena kada se preda prvom ili glavnom prevozniku, tako da se rizik prenosi na kupca nakon predaje robe na mestu isporuke u zemlji izvoza.

Prevoz i Osiguranje Plaćeni Do (CIP)

Ovo pravilo je uglavnom slično prethodno navedenom CPT pravilu, sa izuzetkom da je prodavac dužan da pribavi osiguranje za robu u tranzitu.

Isporučeno U Mestu (DAP)

Prodavac je ispunio svoju obavezu kada je učinio robu dostupnim kupcu na prevoznom sredstvu spremnom za istovar na navedenom mestu odredišta. Pod uslovima DAP, rizik prelazi sa prodavca na kupca od tačke koja je navedena u ugovoru o isporuci.

DAP (Delivered at Place)

Delivered at Place DAP named place Incoterms® 2010 — This term may be used whatever mode or modes of transport will be used.

Isporučeno I Ocarinjeno (DDP)

Prodavac je odgovoran za isporuku robe do naznačenog mesta u zemlji kupca i plaća sve troškove unošenja robe uključujući uvozne carine i poreze. Prodavac nije odgovoran za istovar.

Franko Uz Bok Broda (FAS)

Prodavac je ispunio svoju obavezu kada je roba stavljena uz brod kupca u ugovorenoj luci otpreme. To znači da kupac snosi sve troškove i sav rizik za gubljenje, odnosno oštećenje robe od tog trenutka. FAS pravilo zahteva od prodavca da spremi robu za izvoz.

Franko Brod (FOB)

Prodavac snosi sve troškove i rizike do trenutka kada je roba ukrcana na brod. S druge strane, kupac plaća trošak pomorskog teretnog transporta, troškove teretnice, osiguranje, troškove istovara i troškove transporta od luke do odredišta.

Cena Sa Vozarinom (CFR)

Cost and Freight CFR named port of destination Incoterms® 2010 — This rule is intended for use only when carriage is by sea or inland waterway.

Cena, Vozarina I Osiguranje (CIF)

Ovo pravilo je veoma slično gore pomenutom CFR pravilu, sa izuzetkom da je prodavac dužan da nabavi osiguranje za robu u tranzitu do odredišne luke.